slidersmall

Rozstrzygnięte postępowanie ofertowe

Firma Skłodowscy Sp. z o.o. informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/11/2017 z dn. 03.11.2017 r. w ramach projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy Skłodowscy Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Firma Skłodowscy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Skłodowscy Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję – etap I.

Czytaj więcej...