slidersmall

Zaproszenie do składania ofert

Firma Skłodowscy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym dotyczącym przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Skłodowscy Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję – etap I.

pdftreść zapytania

docxZałącznik nr 1-Oświadczenie zamawiającego

docxZałącznik nr 2-Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 3-Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

docxZałącznik nr 4-Lista zrealizowanych strategii

docxZałącznik nr 5-Lista zrealizowanych usług

docxZałącznik nr 6-Opis metodologii