slidersmall

Rozstrzygnięte postępowanie ofertowe

Firma Skłodowscy Sp. z o.o. informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym nr 1/11/2017 z dn. 03.11.2017 r. w ramach projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy Skłodowscy Sp. z o.o. poprzez zarządzanie wzornictwem.

pdfinformacja PARP