slidersmall

Zakład przetwórstwa

Zakład przetwórstwa Zakład przetwórstwa

 

Zakład produkcyjny działa w oparciu o bazę surowcową zakładu rozbiorowego, co zapewnia wysoką i pewną jakość produktu. Wyposażony jest w nowoczesną linię produkcyjną, gwarantującą najwyższy standard oferty finalnej.

Wdrożony system kontroli i procedur w procesie produkcyjnym zapewnia eliminację mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych zagrożeń. Cały proces produkcji oparty jest na procedurach systemu HACCP i wszystkie jego etapy są udokumentowane i prowadzone według zasad produkcji bezpiecznej żywności.

Firma posiada unikalne receptury, bazujące na wysokiej jakości surowca.

.