slidersmall

„Przygotowanie firmy SKŁODOWSCY Sp. z o.o. do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji

SKŁODOWSCY  SP. Z O.O.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Przygotowanie firmy SKŁODOWSCY Sp. z o.o. do wdrożenia modelu biznesowego
internacjonalizacji”

Krótki opis projektu:

Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie został
przygotowany przez zewnętrzną firmę doradczą: PCHB Sp. z o.o. 
Produktem przeznaczonym do internacjonalizacji jest grupa produktowa obejmująca produkty mięsne pozyskane z
uboju halal.
Rynkiem wskazanym do internacjonalizacji jest rynek niemiecki. 
W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące działania: 
1) Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowanie do uzyskania certyfikacji w Niemczech 
2) Zakup usługi doradczej w zakresie wyszukania potencjalnych klientów w Niemczech 
3) Zakup usługi doradczej w zakresie badania marketingowego rynku niemieckiego w celu dopasowania oferty do potrzeb odbiorców z rynku docelowego
4) Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu kampanii promocyjnej na rynek niemiecki 
5) Uczestnictwo w targach branży spożywczej tj. Anuga Cologne - edycja 2021.

Celem realizacji projektu:
Celem projektu jest przygotowanie się do wejścia na rynek niemiecki z produktami halal, co przełoży się na
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, uzyskanie nowego strumienia przychodów w ramach przychodów ze
sprzedaży zagranicznej oraz wypromowania marki i firmy na nowym rynku zagranicznym.

Planowane efekty:
W ramach realizacji projektu firma przygotuje się do wdrożenia modelu biznesowego na rynek niemiecki, uzyskując
niezbędne know - how. Realizacja projektu stanowi istotny element strategii biznesowej przedsiębiorstwa i związana
jest z geograficzną dywersyfikacją źródeł przychodów i uniezależnieniem od wyłącznie jednego rynku.


Wartość projektu: 541692,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 374340,00 PLN